۱۳۹۸-۰۱-۲۷
موج سلامتی

بی خوابی، عامل افزایش وزن

۰.۰ ۰۰
۱۳۹۸-۰۱-۲۵
موج سلامتی

مصرف بی رویه فست فود، عامل افزایش وزن

۰.۰ ۰۰
۱۳۹۸-۰۱-۲۰
موج سلامتی

دیر شام خوردن، عامل افزایش وزن!

۰.۰ ۰۰
۱۳۹۸-۰۱-۱۴
موج سلامتی

پرخوری عصبی، عامل افزایش وزن

۰.۰ ۰۰
۱۳۹۸-۰۱-۱۰
موج سلامتی

کم تحرکی، عامل افزایش وزن و بیماری ها

۰.۰ ۰۰