۱۳۹۶-۰۴-۱۷
نعناع

نعناع

۰.۰ ۰۰ نام تجاری گیاه: Mint نام علمی گیاه: Mentha longifolia تاریخچه: نعناع با نام علمیMentha longifolia یکی از جنس های خانواده ی Lamiaceae و گیاهی […]