۱۳۹۷-۱۱-۲۸
گشنیز

گشنیز

۰.۰ ۰۰ نام تجاری گیاه: Coriander نام علمی گیاه: .Coriandrum sativum L تاریخچه: گشنیز گیاه یکساله، علفی و از خانواده چتریان (Apiaceae یا Umbelliferae) است. در […]