۱۳۹۶-۰۴-۱۷
هل

هل

۰.۰ ۰۰ نام تجاری گیاه:  Cardamom نام علمی گیاه: .Elettaria cardamomum L  تاریخچه: هل از خانواده ی زنجبیل و بومی جنوب هندوستان است. قدمت ادویه های […]