۱۳۹۶-۰۹-۱۵
به

به

۰.۰ ۰۰ نام تجاری گیاه: Quince نام علمی گیاه: Cydonia oblonga تاریخچه: درخت به، بومی جنوب غرب آسیا به ویژه ایران و آناتولی است. نخستین درختان […]