۱۳۹۶-۰۸-۱۳
رازیانه

رازیانه

۰.۰ ۰۰ نام تجاری گیاه:  Fennel نام علمی گیاه: .Foeniculum vulgare Mill       تاریخچه: تاریخچه ی این گیاه به قدیم ترین زمانها برمی گردد و از همان […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۳
کاکوتی

کاکوتی

۰.۰ ۰۰ نام تجاری گیاه   :                                         Ziziphora […]