۱۳۹۶-۰۶-۰۴
پرسیاوشان

پرسیاوشان

۰.۰ ۰۰ نام تجاری گیاه: Maidenhair نام علمی گیاه: Adiantum capillus-veneris تاریخچه: پرسیاوشان ساقه های بلند و باریک مو مانند و برگ های ظریف و پنجه […]