دمنوش ریز میوه های قرمز دوی پک نیوشا

۱۳۹۶-۰۴-۱۷
تمشک

تمشک

۰.۰ ۰۰ نام تجاری گیاه: Raspberry نام علمی گیاه: Rubus fruticus تاریخچه:  نام علمی تمشک Rubus fruticus و متعلق به خانواده ی گلسرخیان است. قدمت این […]