۱۳۹۶-۰۹-۱۵
آویشن

آویشن

۰.۰ ۰۰ نام تجاری گیاه:             Thyme نام علمی گیاه:                            Thymus vulgaris L. تاریخچه: آویشن در زمان های قدیم مصرف غذایی و دارویی داشته است. مردم یونان […]