دمنوش مثلثی راز سلامتی نیوشا

۱۳۹۶-۰۸-۱۳
آلوورا

آلوورا

۰.۰ ۰۰ نام تجاری گیاه:  Aloe vera نام علمی گیاه: .Aloe vera L تاریخچه: تاریخ نشان می دهد آلوورا از قدیمی ترین گیاهان دارویی است که […]
۱۳۹۶-۰۸-۱۳
رازیانه

رازیانه

۰.۰ ۰۰ نام تجاری گیاه:  Fennel نام علمی گیاه: .Foeniculum vulgare Mill       تاریخچه: تاریخچه ی این گیاه به قدیم ترین زمانها برمی گردد و از همان […]