۱۳۹۷-۰۲-۲۷
رویبوس

رویبوس

۰.۰ ۰۰  نام تجاری گیاه:                           Rooibos Tea نام علمی گیاه:  Aspalathus linearis تاریخچه: منشاء رویبوس، آفریقای جنوبی است. مردم قبیله خویسان در این […]