۱۳۹۷-۰۲-۲۷
نارگیل

نارگیل

۰.۰ ۰۰ نام تجاری گیاه:              Coconut نام علمی گیاه:  L.Cocos nucifera        تاریخچه: نارگیل در نواحی گرمسیری می روید و در جزایر اقیانوس […]