۱۳۹۷-۰۲-۲۷
آناناس

آناناس

۰.۰ ۰۰ نام تجاری گیاه:   Pineapple  نام علمی گیاه: Ananas comosus (L.) Merr. تاریخچه: آناناس گیاهی گرمسیری، چندساله و بومی آمریکای جنوبی است. این گیاه […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۷
نارگیل

نارگیل

۰.۰ ۰۰ نام تجاری گیاه:              Coconut نام علمی گیاه:  L.Cocos nucifera        تاریخچه: نارگیل در نواحی گرمسیری می روید و در جزایر اقیانوس […]