۱۳۹۶-۰۴-۱۷
تمشک

تمشک

نام تجاری گیاه: Raspberry نام علمی گیاه: Rubus fruticus تاریخچه:  نام علمی تمشک Rubus fruticus و متعلق به خانواده ی گلسرخیان است. قدمت این گیاه، به […]
۱۳۹۶-۰۴-۱۷
سیب ترش

سیب ترش

 نام تجاری گیاه:                                          Granny Smith green apple نام علمی گیاه:                                            Malus domestica × Malus sylvestris تاریخچه: سیب ترش گرانی اسمیت بومی استرالیا است و […]
۱۳۹۶-۰۴-۱۶
مریم گلی

مریم گلی

نام تجاری گیاه: Sage نام علمی گیاه:  Salvia officinalis L.  تاریخچه: مریم گلی یک بوته کوچک، همیشه سبز و چندساله است که به طور طبیعی از […]