۱۳۹۶-۰۴-۱۷
سیب ترش

سیب ترش

۰.۰ ۰۰  نام تجاری گیاه:                                          Granny Smith green apple نام علمی گیاه:                                            Malus domestica × Malus sylvestris تاریخچه: سیب ترش گرانی اسمیت بومی استرالیا […]