۱۳۹۶-۰۵-۰۹
بادرنجبویه

بادرنجبویه

۰.۰ ۰۰  نام تجاری گیاه: Lemon balm نام علمی گیاه: Melissa officinalis L. تاریخچه: بادَرَنجبویه یا بادَرَنگْبویه یا وارَنگ ‌بو گیاهی معطر و علفی از تیره […]