۱۳۹۷-۰۹-۲۳
خارمریم

خارمریم

۲.۵ ۰۲ نام تجاری گیاه: Milk thistle نام علمی گیاه: Silybum marianum (L.) Gaertn. تاریخچه: خارمریم یک گیاه یک ساله یا دوساله است که تا ارتفاع […]