۱۳۹۶-۰۹-۱۵
چای سبز

چای سبز

۰.۰ ۰۰ نام تجاری گیاه: Green tea نام علمی گیاه: Camellia sinensis تاریخچه: چای سبز از برگ های گیاه چای تهیه می شود. استفاده از برگ […]