۱۳۹۶-۰۴-۱۶
گل گاوزبان

گل گاوزبان

نام تجاری گیاه: Borage نام علمی گیاه: Echium amoenum تاریخچه: گل گاوزبان با نام علمی Echium amoenum بومی مناطق محدودی از بخش های شمالی ایران و قفقاز است. […]