۱۳۹۶-۰۵-۰۳
گزنه

گزنه

نام تجاری گیاه: Nettle نام علمی گیاه           :    Urtica diotica L.  تاریخچه: بسیاری از مردم گزنه را گیاهی آزار دهنده می […]