۱۳۹۶-۰۴-۱۶
مریم گلی

مریم گلی

نام تجاری گیاه: Sage نام علمی گیاه:  Salvia officinalis L.  تاریخچه: مریم گلی یک بوته کوچک، همیشه سبز و چندساله است که به طور طبیعی از […]