۱۳۹۶-۰۵-۱۹
کرن بری

کرن بری

۰.۰ ۰۰  نام تجاری گیاه: Cranberry نام علمی گیاه: Vaccinium macrocarpon Aiton  تاریخچه: کرن بری یکی از ۳ میوه ی بومی آمریکای شمالی است. نخست، فقط […]